a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

terminologie

PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving)

Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app zoals healpt, dat levenslang te gebruiken is, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, beheren en delen. Hiermee houd je grip op je gezondsheidsdata, van behandeling tot labuitslagen, medicatie en inentingen.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label zijn veilig en betrouwbaar. Dat betekent dat jouw gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden van een website of app met een MedMij-label naar een zorgorganisatie met een MedMij-label. En weer terug.

Op dit moment zijn er nog geen persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die een MedMij-label hebben. Sinds deze zomer hebben wij healpt aangemeld en zijn nu een van de 25 geselecteerde deelnemers die, na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, ons deelnemer van MedMij kunnen noemen. 

Voor wie is een PGO?

Voor iedereen in Nederland! Of je nu patient bent of “gewoon goed bezig” met je gezondheid: healpt is er voor iedereen!

NEN 7510 (Informatieveiligheid)

Wat houdt NEN 7510 in?

NEN 7510 is de officiële Nederlandse norm voor het opzetten en invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging binnen zorginstellingen en leveranciers in de zorg die met patiëntgegevens werken.

Voor wie is NEN 7510 bedoeld?

NEN 7510 is bedoeld voor zorginstellingen en leveranciers in de zorg die met patiëntgegevens werken. NEN 7510 beschrijft een set maatregelen die zorginstellingen moeten treffen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met (medische) gegevens om te gaan.

healpt is NEN 7510 gecertificeerd

Woensdag 5 juni 2019 heeft Brand Compliance (certificerende instelling) een positief advies gegeven met betrekking tot de NEN 7510. healpt is dus NEN 7510 gecertificeerd wat aangeeft dat uw gegevens veilig in onze applicatie kunt verzamelen, beheren en delen!

MedMij (Afsprakenstelsel)

Wat houdt het MedMij Afsprakenstelsel in?

MedMij stelt spelregels op voor het uitwisselen van gegevens. Aan de hand van deze regels kunnen persoonlijke gezondheidsomgeving-aanbieders producten en diensten aanbieden die aansluiten bij de uiteenlopende vragen van het individu.

Voor wie is het MedMij Afsprakenstelsel bedoeld?

Dit afsprakenstelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij Afsprakenstelsel.

healpt is één van de 25 geselecteerde PGO-leveranciers die in een versneld traject aan het MedMij Afsprakenstelsel kan gaan voldoen en dus het MedMij-label kunnen gebruiken!

OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland)

Waarom OPEN?

Vanaf 2020 zijn alle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Dat is de doelstelling van OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland). Met dit programma willen InEen, LHV en NHG huisartsen en huisartsenorganisaties ontzorgen en ondersteunen bij het voldoen aan hun wettelijke én maatschappelijke verplichting.

Wat is OPEN?

OPEN is een 4-jarig programma dat eerstelijnszorgverleners helpt om aan iedere inwoner van Nederland die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang te verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens.
OPEN helpt mee aan efficiënt organiseren van de praktijkvoering en bewust kiezen voor slimme technologie en maakt daarmee het werk in de eerste lijn beter, effectiever, waardevoller en toegankelijker.
OPEN kiest voor een regionale aanpak en biedt praktische hulp, onder andere met scholing, hulp bij het plannen, invoeren en organiseren van de benodigde ICT-aanpassingen. Daarmee helpen we zorgverleners óók om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van inzagerecht en gegevensbescherming, die vanaf 2020 van kracht zijn.
VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional)

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is.

Doelstellingen VIPP

Het programma bestaat uit twee delen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie.
Meer over VIPP kunt u lezen op de website van het VIPP-programma.

AVG (Algemene verordening gegevens bescherming)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.