a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Privacybeleid

PRIVACYSTATEMENT HEALPT 

WIE IS HEALPT 

Healpt, een handelsnaam van Med2Mob B.V. (hierna healpt) geeft deelnemers zelf de regie over hun zorg. Hiervoor verwerkt healpt (bijzondere) persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een persoon en herleidbaar zijn naar een persoon. Het beschermen van de privacy van alle gebruikers is van groot belang voor healpt. 

WELKE GEGEVENS VERWERKT HEALPT? 

healpt verwerkt waar nodig de volgende persoonsgegevens van gebruikers: naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, patiëntnummer, zelfmetingen zoals hartfrequentie, bloeddruk, gewicht en pijnscore, medicatiegegevens, afspraken, allergieën, bijwerkingen, behandelrestricties, operaties, inentingen, aandoeningen, diëten en risicofactoren. Indien mogelijk verwerkt healpt ook gegevens uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de gebruiker. 

Van zorgverleners verwerkt healpt de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en specialisatie. 

Deze gegevens zijn nodig om het doel van healpt, het faciliteren van een platform voor patiënt en professional, te realiseren. Daarbij is het e-mailadres vereist om de gebruikers eenmalig hun wachtwoord, een activatielink en de benodigde informatie over de eerste inlog te sturen én om contact tussen gebruikers en healpt mogelijk te maken. 

healpt verwerkt – afgezien van de afspraken uit het EPD – geen gegevens die gebruikers niet zelf invoeren. Hierdoor hebben gebruikers controle over welke gegevens worden verwerkt. Echter is er een aantal gegevens (NAW, contactgegevens, patiëntnummer) vereist om ons doel na te streven, en is het zonder deze gegevens niet mogelijk om van ons platform gebruik te maken. Enkel de patiënt en door de patiënt gemachtigde zorgverleners hebben toegang tot de gegevens. 

healpt bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van vijftien jaar. 

COOKIEGEBRUIK HEALPT 

Healpt maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over in onze cookieverklaring. 

HOE RECHTVAARDIGT HEALPT HET VERWERKEN VAN GEGEVENS? 

Om een account aan te maken voor healpt, moet de gebruiker akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst. Hierin staat vermeld dat, mits akkoord, de gebruiker toestemming verleent aan healpt om de verstrekte gegevens te verwerken. 

Hierom geld de grondslag  ‘Toestemming’.  

WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 

Deelnemers hebben te allen tijde recht op dataportabiliteit, bezwaar tegen verwerking en inzage, wijzigen of wissen van opgeslagen persoonsgegevens. De methodes hiervoor verschillen: 

RECHT OP DATAPORTABILITEIT 

Alle deelnemers van healpt kunnen aanspraak maken op het recht op dataportabiliteit in het geval zij de door healpt opgeslagen gegevens bij een andere organisatie onder willen brengen. Dit is te doen door een e-mail te sturen naar het onderstaand mailadres. Hierin dient de wens te worden uitgelegd, waarna wij gegarandeerd binnen 7 werkdagen uw gegevens in een gestandaardiseerd bestand toesturen.  

RECHT OP INZAGE OF WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Deelnemers kunnen in het systeem onder mijn informatie >> persoonsgegevens inzien welke gegevens healpt heeft opgeslagen.
Hier kunnen deelnemers ook de informatie wijzigen

Daarnaast staat, onder de desbetreffende knoppen, de opgeslagen informatie over bijvoorbeeld medicatie of onderzoeken. Deze gegevens kunnen ook hier gewijzigd worden. 

RECHT OP WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid om opgeslagen gegevens te wissen. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het nastreven van de doeleinden van healpt, kunnen door deelnemers handmatig worden verwijderd onder de desbetreffende knoppen.
Mocht een deelnemer de wens hebben om volledig uit het systeem verwijderd te worden, dan moet hij of zij contact opnemen met onderstaand ikdoenietmeermee@healpt.nl. 

Het account zal uiterlijk binnen 14 werkdagen worden opgeheven. 

Deelnemers hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Ook hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met het onderstaand mailadres. 

Daarnaast hebben deelnemers te allen tijde het recht om een klacht tegen healpt in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

WAT DOET HEALPT OM DE PRIVACY TE BESCHERMEN? 

Alle gegevens die healpt gebruikt, worden geanonimiseerd opgeslagen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde (HTTPS) verbinding. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstander onmogelijk wordt om te weten welke gegevens verstuurd worden. 

VRAGEN? 

Mochten er na het lezen van de privacyverklaring nog vragen zijn óf wilt u van een van de rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@healpt.nl 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 31 oktober 2018