a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Health Innovation Park (Newton)

Dokter Stolteweg 72A, 8025 AZ Zwolle

healpt – pgo functionaliteiten

STANDAARD
 • healpt - PGO

 • gratis

  standaard functionaliteit
 • Raadplegen Basisgegevensset Zorg

  Raadplegen medicatieoverzicht

  Raadplegen medicatiegegevens

  Raadplegen verstrekkingenvertaling

  Raadplegen meetwaarden

  Sturen zelfmetingen

  Raadplegen huisartsgegevens

EXTRA
 • +

 • gratis

  extra functionaliteit
 • Medicatie herinneringen (innamemomenten)

  Afspraak herinneringen

  Grafische weergave van meetwaarden

  Beschikbaar in meerdere talen!

PGO+

Waarom PGO+? Wij bieden bovenop de standaard gegevensdiensten extra functionaliteiten! Dus geen standaard PGO maar een PGO+!

 • Herinneringen.
  • Medicatie: Handig als je op bepaalde momenten medicatie moet innemen! De inname-momenten worden opgeslagen en je kunt deze terugzien in een tabel of grafiek.
  • Afspraken: Je wordt op tijd herinnerd aan gemaakte afspraken bij jouw arts/specialist. Zo kun je deze niet vergeten!
 • Grafische weergave van meetwaarden. Van elke beschikbare (meetbare vitale) functie is een grafische weergave beschikbaar.
 • Meertaligheid. De interface van de app is beschikbaar in meerdere talen. Via instellingen kun je de taal wijzigen, erg handig omdat er veel anderstaligen zijn! De volgende talen zijn beschikbaar:
  • Nederlands
  • Engels
  • Andere talen komen binnenkort beschikbaar!