a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Hercertificering NEN7510 is binnen!

Hercertificering NEN7510 is binnen!

Op 18 juni 2020 hebben we het hernieuwde NEN 7510 certificaat in ontvangst mogen nemen van de certificerende instelling Brand Compliance! We blijven continu werken aan processen rondom informatiebeveiliging en ons Information Security Management System (ISMS). Deze zijn zo ingericht dat deze voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot het uitwisselen van cliëntgegevens. En daar zijn we wederom trots op!