a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Gegevensuitwisseling Huisartsgegevens succesvol!

Gegevensuitwisseling Huisartsgegevens succesvol!

De PGO van healpt heeft succesvol gegevens uitgewisseld met het MicroHIS (huisarts-informatiesysteem) van DXC Technology Netherlands!

De Proof of Concept voor VIPP OPEN bestaat uit het technisch beproeven van het verzamelen van huisartsgegevens, labuitslagen en overgevoeligheden. Deze MedMij-informatiestandaarden zijn randvoorwaardelijk voor OPEN, de VIPP-regeling voor de eerstelijnszorg (zie https://open-eerstelijn.nl/).

De ketentest is met behulp van het PROVES programma uitgevoerd. PROVES is een programma van VZVZ dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts. Vanuit dit programma is VZVZ betrokken voor het beschikbaar stellen van de generieke voorzieningen die nodig zijn voor de Proof of Concepts.

#pgo #gezondheidszorg #OPEN #PROVES #huisartsgegevens