a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

healpt is gecertificeerd!

healpt is gecertificeerd!

Op 14 juni 2019 hebben we het NEN 7510 certificaat in ontvangst mogen nemen van de certificerende instelling Brand Compliance! Onder begeleiding van Vos Advies hebben we maatregelen genomen met betrekking tot processen rondom informatiebeveiliging en ons Information Security Management System (ISMS) zo ingericht dat deze voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot het uitwisselen van cliëntgegevens. En daar zijn we trots op! Het MedMij-label volgt binnenkort.

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg’ is een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan.

De maatregelen zorgen ervoor dat informatiebeveiliging een gecontroleerd proces wordt en hebben betrekking op alle verschijningsvormen waarin cliëntgegevens zijn vastgelegd. De beveiligingseisen gelden voor de informatie binnen de zorginstelling, en ook voor de informatie die organisaties onderling uitwisselen.

Alle zorginstellingen, ongeacht omvang of aard van de bedrijfsprocessen, moeten voldoen aan NEN 7510.

NEN 7510 Certificering